Inicio        Creación web        Sobre nós        Contacto   

  Realización de traballos en idiomas/ we work in different languages:                      

 

 

    Podes contactar connosco a través do formulario de contacto. Tamén podes escribirnos un mail:

   Se queres solicitar información, facernos algunha suxerencia, achega, ou solventar dúbidas  de carácter xeral, escríbenos a info@e-distrito.org. Se es un profesional ou representas a unha empresa, organización ou asociación, e queres pedirnos un presuposto, envíanos un mail a info@e-distrito.org .

  Puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto. También puedes escribirnos un mail:

   Si quieres solicitar información, hacernos alguna sugerencia, o aclarar dudas de carácter general, escríbenos a info@e-distrito.org. Si eres un profesional o representas a una empresa, organización o asociación, y quieres pedirnos un presupuesto, envíanos un mail a info@e-distrito.org.

     You can contact us through contact form. You can also write us an email:

   If you want to request information, make any suggestions, or clarify general questions, write to info@e-distrito.org. If you are a professional or you represent a company, organization or association, and you want to ask us for a quote, send an email to info@e-distrito.org

   Sie können sich mit uns über das Kontaktformular in Verbindung setzten. Sie können uns auch eine E-mail schreiben:

   Wenn Sie Informationen anfordern, Vorschläge machen oder allgemeine Fragen klären möchten, schreiben Sie an info@e-distrito.org. Wenn Sie ein Fachmann sind oder ein Unternehmen, eine Organisation oder einen Verein vertreten und ein Angebot einholen möchten, senden Sie uns eine E-Mail an info@e-distrito.org.

  Conforme ao Reglamento da Unión Europea 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo á Protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e a libre circulación de éstos, infórmase que os seus datos serán tratados por E-distrito coa finalidade de ofrecerlle, nas websites  www.e-distrito.org, www.e-distrito.com e/ou outros espazos ou servizos da mesma titularidade ou xestión, espazos derivados temáticamente de carácter específico, comercial e publicitario. Pode exercitar os sus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o responsable do tratamento de datos.

  Vostede poderá revogar, en calquera momento, o consentimento prestado coa simple notificación da súa vontade a E-distrito.

  Se desexa ELIMINAR ou proceder a realizar algún cambio nos seus datos, debe enviarnos un e-mail ao enderezo de correo electrónico info@e-distrito.org.

© E-distrito. Todos os dereitos reservados. ® E-distrito é unha marca rexistrada na “Oficina Española de Patentes y Marcas”.  › Política de privacidade. Aviso Legal. Política de Cookies